Friday, September 20, 2013

வரியின் அடியில்

இந்த வரியின் அடியில்
எதுவுமில்லை
இந்த வரியின்
நிழல்தான் இருக்கிறது
வேறு ஒரு
வரியின் வடிவில் 

2 comments:

  1. கவிதை அழகாய் இருக்கிறது. நியூட்டனின் விதி போல ஒவ்வொரு வரியும் வேறொரு விதியின் எதிர்வினை தான் போல...

    ReplyDelete