Saturday, March 30, 2013

ஒரு பூ

சிதறிக் கிடந்த 
உதிரிப்பூக்களை 
மிதிக்காமல் 
கடந்து போனதில் 
பூத்துப் போனது 
மனதில் 
ஒரு பூ

Friday, March 29, 2013

கடிதத்தின் வரிகள்

பெரியவர் சொல்ல சொல்ல 
கடிதம் எழுதுகிறேன் 

நன்றி சொல்லி 
வாங்கிப் போகிறார் 
போட

கடிதத்தின் வரிகள் 
மையாகி 
என் விரலில் 
பிசுபிசுத்துக் கொண்டே 
இருக்கிறது

Tuesday, March 26, 2013

நாவின் அடுக்கில்


நாவின் மேலடுக்கில் 
பொய்களும் 
கீழடுக்கில் 
உண்மைகளும்
நாவின் அடுக்கில் 
இரண்டும்

Monday, March 25, 2013

எழுத்து


உங்கள் எழுத்தில் 
தூசி ஒட்டிக் கிடக்கிறது 
துடைக்கப் போகிறீர்களா 
அழிக்கப் போகிறீர்களா

Sunday, March 24, 2013

இல்லாத ஒன்று


இல்லாத ஒன்றில் 
இல்லாத ஒன்றை 
நிரம்பும் 
இல்லாத நான்

தெரியும்

இந்த வரி 
உங்களை 
நகர்த்தி விடாது 
தெரியும் 
ஆனால் என்னை
அசைத்தது 

Saturday, March 23, 2013

இருந்தும்

கண்ணீரைக் 
கடந்துதான் 
வந்தேன் 
துடைக்க நீளும் 
கையிருந்தும் 
கேட்கக்
காதுகள் இருந்தும் 

Friday, March 22, 2013

தெரியவில்லை

குடித்துவிட்டு 
போதையில் 
என்னைப் போட்டு 
உடைத்து விட்டேன்
எப்படிச் சேர்ப்பதென்று 
தெரியவில்லை

Thursday, March 21, 2013

மழையை வரைதல்

மேகத்தை 
வரைகிறாள் குழந்தை 

மழை பெய்யுமா 
என்கிறேன் 

மழை போல சிரித்து 
வரைகிறாள் மழையை

Tuesday, March 19, 2013

விளிப்பில்

தியானத்தின் விளிப்பில் 
அசைகிறது ஒரு சொல் 
மெளனம் பார்க்க 
மெளனமாய் 
நானும் பார்க்க

Sunday, March 17, 2013

நாடோடி


நான் நாடோடி 
என் கிளைகளிலும் 
பறவைகள் வந்தமர்ந்து 
போவதுண்டு

Saturday, March 16, 2013

எழுதும் போது

குருதி வழிகிறது 
அருவி போல என்று 
எழுதும் போது 
பதட்டப்படும் மனம் 
அருவி வழிகிறது 
குருதி போல என்று 
எழுதும் போது 
அச்சப்படுகிறது

அனுபவ சித்தனின் குறிப்புகள்

1003-

அடர்ந்த மெளனத்தைக் 
கடந்து வருவதும் 
கடினமான ஒன்றுதான்

1004-


கால்களைக் 
குத்தாத இருள் 
நடக்கத் துணையாய் 
நட்சத்திரம்

1005-

எதுவுமில்லாத போது 
மெளனம் 
எனதாகிறது

1006-

அள்ளிய எல்லாம் 
வழிந்து போனது 
வெறுங்கையே 
உன் தலைக்கனம் 
முடிந்து போனதா

1007-

பிரபஞ்சம் சொன்னது
உனக்கான செய்தி 
நான்தான்

1008-

நினைவுகள் துரத்த 
ஓடுகிறேன் 
நினைவுகள் நோக்கி
நான் வானம்

அவ்வளவு எளிதில் 
என்னை உங்களால் 
மடித்து வைத்துவிட்டுப் 
போய் விட முடியாது.
நான் வானம்

Thursday, March 14, 2013

போகிற போக்கில்

போகிற போக்கில் 
பார்த்த 
வானவில்லின் 
ஓரிரு வண்ணத்துளி 
கண்ணில் இருக்கிறது

அனுபவ சித்தனின் குறிப்புகள்

996-

பறவையே 
சொல் 
நான் உன் 
வானமா 
கூண்டா

997-

உடைந்த 
கனவொன்றை 
இரண்டாக 
வளர்க்கிறேன்

998-

நான் 
பஞ்சுதான்
கனமான பஞ்சு

999-
பிடிக்கும் இருள்
ஒளிரவும்
செய்கிறது

1000-
இதற்கெல்லாம் 
உங்களுக்கு
எங்கே 
நேரமிருக்கிறது

நேரத்தில்தான் 
இருக்கிறது

1001-

மனதிலிருப்பதை 
மனதால் படிப்பது 
மகத்தானது


1002-

என்னிடம் பேச
உங்களிடம் ஏதாவது
இருக்கிறதா

எதுவுமில்லை
வார்த்தைகள் 
இருக்கின்றன


Tuesday, March 12, 2013

அழுத்தம்

அழுத்தம் தரும் 
இரவிடம் சொல்கிறேன் 
இதை விட உன்னால் 
இன்னும்
தந்து விட முடியாது 
அது குறைத்துக் கொள்ளப் 
பார்க்கிறது
நான் வெளியேறப் 
பார்க்கிறேன்

Sunday, March 10, 2013

போர்

மனதில்  போர்
நடக்கிறது

போரை நடத்துவது
யார் 

மனதா 

நானா 

போரேவா


Saturday, March 09, 2013

புத்தன் மெளனம்

புத்தன் மெளனம்
முறிந்தது
அவன் சொற்களில்
வழிகிறது ரத்தம்

Friday, March 08, 2013

என் பெயர்

காட்சி முடிந்தது 

உருண்டு மேலோடிய 
பெயர்களில்
தேடினேன் 
என் பெயரை 

மற்றும் பலரில் 
இருந்தது 
என் பெயர்

Thursday, March 07, 2013

அனுபவ சித்தனின் குறிப்புகள்

991-
நினைவின் திரியில் 
அசையும் 
சுடர் நீ

992-

பகலில் 
வெயில் இறைக்கும் சொற்கள் 
தனிமைக்குப் 
போதுமானதாக இல்லை

993-

உங்கள் அருகிலேயே 
இருக்கிறீர்கள் 
எதற்குத் தேடுகிறீர்கள்

994-

நீரில் தெரிகிறது 
எளிய பிம்பம் 
கல்லெறிந்து 
கலைத்துவிட்டு 
வரையப் பார்க்கிறேன்

995-

ஊர்ந்து போகும் தடத்தை 
ஒற்றைக் கோடாக பார்க்கிறேன் 
பாதையாகப் 
பார்க்கச் சொல்கிறது எறும்புTuesday, March 05, 2013

வெற்றுக் கோப்பை

வெற்றுக் கோப்பையில் 
ஏதோ இருப்பதாக நினைத்து 
அருந்துகிறேன் 

அது விஷம் என்று உணர 
இறந்து போகிறேன்

Sunday, March 03, 2013

அறியுமா

கண்ணீரில் 
தேங்கிபோன குருதியைக் 
கண்ணீர் அறியுமா

நீண்ட தூரம்


சுவையுடன் சொன்னார் பெரியவர் 

யார் சொன்னது 
என் உலகம் 
சுருங்கிப் போனதென்று 

நான் நினைவுகளில் 
உங்களை விட 
நீண்ட தூரம் நடக்கிறேன்

(அப்பாவுக்கு)

Saturday, March 02, 2013

துயரத்தின் பாடல்

உதிரும் இலைகளைப்
பார்க்கும் புல்லாங்குழலில்
துயரத்தின் பாடல்